LA TOMBULE DA LIS PERAULIS – Scuele Primarie “Rodari” – I.C. di Udin 1

Il laboratori pe realizazion dal zûc de tombule in lenghe furlane al à plusût une vore ai fruts des classis cuartis. Cheste ativîtât e à permetût ancje i fruts forescj di aprendi cetantis gnovis peraulis e espressions furlanis. Traviers la tombule a àn svilupât relazions tra compagns, di fat ai torneus di zûc a premis a àn partecipât ancje i compagns di classe che no aderissin al insegnament de lenghe furlane.

LA MAPE

LA TOMBULE DA LIS PERAULIS – mape

LA MAPPA

LA TOMBULE DA LIS PERAULIS – mappa

I MATERIÂI

TOMBULE DA LIS PERAULIS

ZUIÂ DI TOMBULE – schede