I MISTÎRS DI UNE VOLTE Scuele de infanzie di Tavagnà – I.C. di Tavagnà

La presince di cualchi nono e none e je stade impuartante, pal grup dai Grancj e dai Piçui de Scuele de infanzie di Tavagnà, sei dal pont di viste afetîf e par stiça la motivazion, sei pe curiositât dismote dal scuvierzi mistîrs pôc cognossûts.
Finalitâts di chest percors a son stadis chês di:
– Dismovi, in maniere plasevule, l’interès pe lenghe furlane e valorizâ cualchidun dai mistîrs di une volte;
– Miorâ i timps di atenzion dai arlêfs;
– Memorizâ peraulis e cjançons semplicis in lenghe furlane;
– Cognossi cualchidune des buteghis artesanâls sul teritori (par un esempli: il cjaliâr);
– Valorizâ e rispietâ la culture furlane.
Chest percors al è stât une vore atratîf e al à incantesemât i fruts che a àn memorizât cun facilitât peraulis e cjants.

LIS MAPIS DAL PERCORS

I MATERIÂI